پگان تکس

تولید و عرضه انواع پارچه های تکنولوژیک ،چادری،کوردورا و ...

پگان تکس تولید کننده ...

پارچه های تکنولوژیک

پارچه های کوردورا و شبه کودورا

پارچه های چادر و سایه بان با ثبات بالا

پارچه های آستری

همین حالا تماس بگیرید

Call to Action